De vereniging

Onze school maakt deel uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) te Putten.

Lees

Identiteit

De Pelikaan is een open christelijke basisschool.

Lees

Onderwijsdoelen

Wij willen graag dat de kinderen met plezier naar school gaat en zich veilig voelen.

Lees

Onderwijsresultaten

Onze school bewaakt systematisch de kwaliteit van haar onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden.

Lees

Onderwijskwaliteit

Aansluiten bij de onderwijsbehoefte van iedere leerling is een belangrijk uitgangspunt op De Pelikaan.

Lees

Klachten en veiligheid

Voor VPCO Putten is het belangrijk dat iedereen zich gehoord en begrepen voelt.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van om buitenschoolse activiteiten te bekostigen.

Lees

Leerplicht

Wij nodigen u van harte uit voor een oriënterend gesprek met de directeur.

Lees

Samenwerkingsverband

Met Samenwerkingsverband Zeeluwe onderhoudt VPCO Putten nauwe banden.

Lees