Samen groeien
naar zelfstandigheid

Samen groeien
naar zelfstandigheid

Voorwoord

Samen groeien naar zelfstandigheid

We streven op De Pelikaan naar een goede samenwerking om ieder kind alle kansen te bieden voor ontwikkeling en groei naar meer zelfstandigheid.
Image

We weten dat je met en van elkaar leert. Alleen met aandacht en respect kan iedereen zich optimaal ontwikkelen en ontplooien. Een kind moet zich welkom voelen, kunnen samenwerken en plezier hebben. Duidelijkheid, rust en structuur laten kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Een veilig schoolklimaat is voor alle kinderen een basisvoorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen.

Bij het verlaten van onze basisschool is het belangrijk dat de kinderen voldoende kennis en vaardigheden hebben opgedaan om een voor hen geschikte vervolgopleiding te kunnen kiezen.

De Pelikaan vindt persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. De christelijke normen en waarden zijn ons uitgangspunt. We geloven dat ieder mens een eigen roeping heeft en dat het onze taak is die te helpen ontplooien. Jezus is hierbij, als Zoon van God, ons voorbeeld.

We werken samen aan een veilig leer- en leefklimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De Kanjertraining speelt hierbij een centrale rol. De training ondersteunt de leerlingen en ons bij het creëren van een veilige omgeving. In deze positieve omgeving gaan we met respect en vertrouwen met elkaar om. Alle leerlingen zijn gelijkwaardig, maar uniek. Wij willen die eigenheid van onze leerlingen ontdekken. Door onze leerstof te koppelen aan hun potentieel dagen we ze uit om zich te ontwikkelen tot gelukkige en evenwichtige tieners.

Op ons logo staat een moederpelikaan afgebeeld in het licht van de zon. Van oudsher staat de pelikaan bekend als een toonbeeld van toegewijde liefde; een verwijzing naar Jezus’ liefde voor ons. Zij heeft een sterke, langdurige relatie met haar jongen en is een zachtmoedige en verstandige vogel. Een symbool voor onze relatie met de kinderen van de school. Het zonlicht staat voor vreugde, geluk, verstand en energie. Deze vier woorden passen perfect bij onze school. 

We wensen u veel leesplezier! 

U bent van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking en een rondleiding.

Image

Marja van Roekel

directeur De Pelikaan