Iedereen mag zichzelf zijn

Iedereen mag zichzelf zijn

Kanjerschool

Iedereen mag zichzelf zijn

Kinderen gaan naar school om te leren, maar dat kan alleen als ze zich veilig voelen. Een Kanjerschool is een plek waar alle kinderen op een goede, veilige manier met elkaar leren omgaan. Tijdens de Kanjertraining leren ze te uiten hoe ze zich voelen. ‘Iedereen mag zichzelf zijn’, vertelt Hilde van Panhuis, Kanjercoördinator en IB’er op De Pelikaan.

De basis is vertrouwen

De Kanjertraining maakt kinderen bewust van hun gedrag en laat ze oefenen met nieuw gedrag. De leerkracht gebruikt hiervoor vier gekleurde Kanjerpetten. Aan de basis ligt de witte pet, die staat voor vertrouwen. De zwarte pet staat voor krachtig gedrag, de rode voor vrolijkheid en humor en de gele voor vriendelijkheid. De zwarte, rode of gele pet kan onder de witte pet gelegd worden. Zo wordt gedrag op een positieve manier gekleurd. Maar als de witte pet wegvalt, dan wordt de gekleurde pet je valkuil.

Image

“We gaan er altijd van uit dat ieder kind in de basis doet als de witte pet.”

Image

Oefening baart kunst

‘Vanaf groep 1 leren kinderen hun eigen gedrag te herkennen. Onder deze voorwaarde kunnen ze hun gevoelens uiten. We merken dat dit bij de kleuters al goed werkt. Uiteindelijk willen we dat de leerling op een positieve manier het eigen gedrag kan sturen, dat iedereen zich zelfstandig en veilig voelt op school en ook elkaar beter leert te begrijpen. De petten maken dit heel beeldend. Aan het begin van elk schooljaar besteden we er daarom extra veel aandacht aan in de groepen. Zo wordt de toon gezet voor de rest van het schooljaar.’

Betrokken ouders

Leerkrachten en leerlingen vullen vragenlijsten in over de sociale veiligheid op school. De resultaten hiervan hebben direct invloed op de inzet van de Kanjertraining. Ouders worden al vanaf het kennismakingsgesprek betrokken bij de Kanjertraining. Hilde: ‘Op de jaarlijkse informatieavond vertellen we er ook over. Soms nodigen we iemand van de Kanjertraining uit om een speciale ouderavond te verzorgen. De methode biedt ook brieven om ouders bij de lessen te betrekken. We merken dat positief gedrag hierdoor thuis ook gestimuleerd wordt.’

Kanjerschool

‘Wij zijn al bijna 10 jaar een Kanjerschool. Dat betekent dat de huidige en nieuwe leerkrachten met regelmaat getraind worden in Kanjergedrag. We spreken dezelfde Kanjertaal. Kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt. Op school is dat ook heel zichtbaar. Elke klas heeft natuurlijk de vier petjes, maar je ziet bij ons ook Kanjerposters met regels, wc-stickers, raamschilderingen, spelletjes, werkbladen, boeken en knuffels. Naast de vaste lessen worden kinderen er dagelijks aan herinnerd hoe ze zich positief kunnen gedragen. We zijn erg blij en tevreden met deze methode. En omdat er steeds nieuwe dingen worden ontwikkeld blijven wij meegroeien met de Kanjertraining.’