Alle kinderen
met plezier aan het lezen

Alle kinderen
met plezier aan het lezen

Bibliotheek op School

Alle kinderen met plezier aan het lezen

‘Lezen is belangrijk. Het stimuleert de fantasie, vergroot de woordenschat en bevordert het inlevingsvermogen. Daarom willen we dat kinderen vooral plezier hebben in lezen. Meegesleept worden door verhalen stimuleert ze om steeds beter en meer te gaan lezen. De Bibliotheek op School help ons daarbij’, aldus Aly Meindertsma, leerkracht en specialist Taal en Spelling.

Image

Een centrale plek

‘De Bibliotheek op School (dBoS) is sinds enkele jaren een samenwerking met de plaatselijke  bibliotheek. DBoS is direct bij binnenkomst te vinden in de hal en heeft daar een centrale, opvallende plek. De boeken zijn ingedeeld in onder- en bovenbouw en gerangschikt op categorie. De kinderen kunnen zo snel een boek vinden dat aansluit bij hun interesse. Na het uitzoeken lenen ze hun boek door het te scannen. Kinderen in de groepen 5 t/m 8 doen dat altijd zelfstandig. Elke maandagmorgen komen biebmoeders op school om de groepen 1 t/m 4 te helpen met het kiezen en lenen van boeken.’

Image

Steeds nieuwe boeken

‘Onze schoolbibliotheek bestaat uit zowel een eigen collectie als een wisselcollectie vanuit de bibliotheek. Deze boeken worden jaarlijks gewisseld of vernieuwd. Ook breidt de school zelf de collectie uit door jaarlijks boeken aan te schaffen. Inmiddels zijn er voor elke leerling bijna 9 boeken beschikbaar. Bij de vakken wereldoriëntatie en geschiedenis werken we met de vakoverstijgende lesmethode Blink. Door dBoS hierop aan te passen zullen we over een schat aan bronnen voor Blink beschikken,’ vertelt Aly.

“We willen dat praten over boeken gewoon wordt.”

De toekomst

‘De leesresultaten zijn heel goed en de tevredenheid en het leesplezier zijn hoog. Dat blijkt uit de leesmonitor, een vragenlijst die jaarlijks anoniem wordt ingevuld door de groepen 5 t/m 8 en de leerkrachten. Sinds de introductie van dBoS zien we een stijgende lijn in de resultaten. Daar zijn we trots op, maar het betekent niet dat we nu achterover kunnen zitten. We willen die lijn doorzetten. Plezier in lezen en praten over boeken moeten gewoon zijn bij ons op school. Toegang tot boeken is daarbij essentieel. Met de Bibliotheek op School proberen we zowel kinderen als ouders enthousiast te maken. Hierdoor vinden steeds meer gezinnen uit zichzelf de weg naar de bibliotheek.’

Image

Meer leesactiviteiten

‘Naast de Bibliotheek op School maken we ook gebruik van andere manieren om lezen te stimuleren. In groep 3 doen we dat met  de methode ‘Veilig Leren Lezen’; 'interventielezen' laat kinderen op hun eigen niveau lezen en zo successen behalen; stillezen en voorlezen zijn een vast onderdeel van het lesrooster en elk jaar doen we mee met de landelijke Kinderboekenweek. De bibliotheek stuurt leesconsulenten om onze aanpak te bespreken en verzorgt daarnaast leesbevorderingslessen. Denk hierbij aan een les ‘Praten over boeken’ of een bezoekje van de ‘Vliegensvlugge Verteller’, die nieuwe boeken introduceert in de klassen.’