Leren door te ontdekken
en te doen

Leren door te ontdekken
en te doen

Uitdagend onderwijs

Leren door te ontdekken en te doen

‘Spelend leren, dat is wat we willen!’, vertellen Esther de Wolf en Anouk van Emous, leerkrachten van groep 1 en 2. Motivatie om te leren is misschien wel het belangrijkste ingrediënt voor goed onderwijs. ‘Daarom proberen we ons onderwijs zo uitdagend mogelijk te maken. Door hun nieuwsgierigheid te prikkelen raken kinderen gemotiveerd om zelfontdekkend te leren.’

Met plezier in de hoek

Spelen in thematische hoeken speelt een centrale rol in de lokalen van de kleutergroepen. Door te ontdekken, spelen en experimenteren leren de kinderen spelenderwijs. ‘Op Pinterest en in lesmethodes vind je allerlei, door leerkrachten ingerichte hoeken. Mooie plaatjes die niet persé aansluiten bij de leerbehoefte en interesse van de kinderen. In een kringgesprek bereiden we met de kinderen het thema voor: wat weet je al en wat wil je nog leren; hoe richten we de hoeken in; welke spullen nemen we van thuis mee en wat maken we zelf? Dat is veel uitdagender voor de kleuters, die merkbaar sneller tot spelen komen. Ze zijn vanaf het begin betrokken bij het thema. De hoeken worden echt van de kinderen en niet meer enkel van de leerkracht. Daarnaast ontwikkelen de hoeken zich gedurende het thema verder.’

“Door de nieuwsgierigheid te prikkelen komen kinderen zelfontdekkend tot leren.”

Image

Rijke leeromgeving

Door open vragen te stellen en licht bij te sturen gaan de kinderen met elkaar in gesprek en nemen ze het leren ook mee naar huis. ‘Bij het thema 'Bloemenwinkel' bedenken zij bijvoorbeeld zelf dat er een kassa in de hoek moet komen. Daar moet geld in en dat moeten ze dus maken. Er moeten ook prijskaarten komen. En bloemen natuurlijk, maar welke kleuren gaan ze hiervoor gebruiken? Zo begint het zelfontdekkend leren al in de kring. Ze leren over het thema, maar oefenen ook hoe ze hun standpunt moeten verwoorden en verdedigen. Deze vaardigheden worden ook aangesproken in de hogere groepen.’

Van hoekenspel naar de lesstof

De leerdoelen worden geobserveerd tijdens het spelen en werken. Daarbij wordt bewust ruimte gecreëerd voor rijping. Esther: ‘We baseren onze aanpak op literatuurstudies en cursussen. De resultaten zijn merkbaar beter wanneer je kinderen de tijd geeft. Wij hoeven minder bij te sturen om de gestelde doelen te behalen.’ In groep 3 stoppen kinderen niet abrupt met het ontdekkend leren in hoeken. Er is een natuurlijke overgang van de uitdagende hoeken naar lesstof.

Blink Wereld

’In groep 3 wordt er gestart met Blink Wereld. Dat is een lesmethode voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek waarbij onderzoekend en ontdekkend leren het uitgangspunt is. Op die manier wordt thematisch onderwijs in de hogere groepen voortgezet en daar zijn we heel blij mee.‘ Ook bij de thema’s van Blink staan zelfstandig doen en ontdekken centraal. Blink bevat daarnaast uitgewerkte thema’s die voor de hele school geschikt zijn als ‘projectweken’. Tijdens deze weken werken leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 samen aan een thematisch project en bevordert de school het van-en-met-elkaar-leren.

Image