We zijn een
open christelijke school

We zijn een
open christelijke school

Christelijke identiteit en pedagogisch klimaat

We zijn een open christelijke school

De Pelikaan is een open christelijke school, waar kinderen zich fijn en veilig voelen. ‘Dat betekent dat we onze christelijke identiteit actief uitdragen, maar ook inclusiviteit nastreven’, vertelt directeur Marja van Roekel. ‘We leren onze kinderen aandachtig en gevarieerd naar de wereld te kijken. Iedereen is welkom op onze school.’

Image

Goed voorbeeld doet volgen

‘Onze christelijke identiteit wordt weerspiegeld in ons dagelijkse handelen. Zoals Jezus een voorbeeld was voor Zijn leerlingen, willen wij een soortgelijke rol vervullen. Naar elkaar en naar de kinderen. Een groot deel van onze ouders heeft een christelijke achtergrond en is, of was ooit, betrokken bij een kerk. Ook ouders met andere overtuigingen of culturele achtergronden voelen zich thuis bij ons op De Pelikaan. Dat zien we terug in de peilingen die we houden onder ouders. We dragen onze waarden en normen uit met wederzijds respect. Dat is één van de redenen waarom ouders voor onze school kiezen. Dat vind ik een compliment!’

Aandacht voor verschillen

‘We leren de kinderen dat niet iedereen met dezelfde bril naar de wereld kijkt. Wij kijken met onze christelijke bril. Dat kleurt ons denken en handelen. Er zijn mensen die met een andere bril kijken, ook bij ons op school. We leren de kinderen dat deze verschillende opvattingen ons uniek maken en dat iedereen er mag zijn. Bij de kennismaking gaan we in gesprek met de ouders over het open christelijke karakter van onze school. Dat houdt tevens in dat er wel van onze leerlingen wordt verwacht dat ze deelnemen aan de christelijke activiteiten en vieringen.’

Samen vieren

Er wordt aandacht besteed aan de christelijke feesten. Marja: ‘Het ene jaar houden we de viering in de eigen groep, het andere jaar gaan we samen naar de kerk. We kunnen ook aandacht besteden aan een feest met een thematische wandeling door de wijk. We leggen de nadruk op het verhaal uit de bijbel. De sfeer en gezelligheid rondom deze feesten vinden we ook erg belangrijk.’

“We zorgen voor een veilige omgeving
waarin iedereen zich fijn voelt.”

Image
Image

Ouders zijn actief betrokken

‘Onze oudercommissie is bij de vieringen en andere (buiten)schoolse activiteiten altijd goed vertegenwoordigd. Ze denken mee en helpen bij de organisatie. Daar zijn we heel blij mee. De medezeggenschapsraad adviseert ons over nieuwe methodes en aanpakken in relatie tot onze onderwijskundige en christelijke identiteit. De leerlingen van groep 8 krijgen bij het afscheid van de school een bijbel mee. Zij kiezen samen met hun ouders een bijbel die bij hen past. Op deze manier hopen we dat ze de boodschap met zich meedragen naar de toekomst.’

In de klas

‘Aan het begin van de dag zorgen de leerkrachten eerst dat iedereen zich gezien en welkom voelt. De kinderen krijgen de ruimte om te vertellen wat ze meegemaakt hebben. Daarna bidden we samen, wordt er een bijbelverhaal of ander verhaal verteld en zingen we een lied. Vooropgesteld willen we altijd samen zorgen voor een veilige omgeving waarin iedereen zich goed voelt. Daarmee maken we ook een koppeling naar het oefenen van positief gedrag en de Kanjertraining. Mooi om te merken en te horen dat de kinderen het fijn hebben bij ons op school.’