Een open leeromgeving
voor alle kinderen

Een open leeromgeving
voor alle kinderen

Leerpleinen

Een open leeromgeving voor alle kinderen

‘Elk kind op onze school verdient de mogelijkheid om zich maximaal te ontwikkelen. Wij kijken altijd naar wat elke leerling nodig heeft. Onderwijs op maat vindt niet enkel meer plaats binnen het klaslokaal. Na een grote verbouwing heeft De Wegwijzer met moderne leerpleinen een fraaie open leeromgeving. De leerkracht bedient de kinderen nog beter op hun eigen niveau’, volgens Ingrid van de Bunt. Ingrid is leerkracht, locatiecoördinator, stagebegeleider en als MT-lid mede-verantwoordelijk voor de renovatie van het nieuwe gebouw.

Leerkracht en leerling ontwikkelen samen

Elk kind is uniek. Door klassikaal op hetzelfde moment dezelfde les te geven aan alle kinderen doe je geen recht aan het individu. 'We willen juist dat alle kinderen worden gezien. Dat vereist van ons een open vizier.  Eerst kijken naar de behoeften van de kinderen en ze op hun eigen niveau uitdagen. De leerkrachten zetten maximaal in op observatie en differentiatie. Wat zie ik in mijn klas? Wie heeft wat nodig? Wat bied ik vervolgens aan? Het is binnen de missie van onze school een gezamenlijk leerproces voor het hele team.’

Nieuw gebouw, nieuwe mogelijkheden

Ingrid vertelt enthousiast: ‘We hebben onze onderwijsvisie vertaald naar de inrichting van ons nieuwe schoolgebouw. Het was fantastisch om daar samen over na te denken. We maken een transitie van klassikaal naar openheid. Dat merk je meteen bij binnenkomst: lokalen die verbonden zijn met de leerpleinen vol nieuw meubilair, zelfstandige werkplekken, een grote tribunetrap met veel licht en een schoolbibliotheek. Leerlingen kunnen op basis van regels en afspraken rustig samen, zelfstandig of groepsdoorbrekend aan de slag op het leerplein. Ondertussen kan de leerkracht in het lokaal instructie geven aan wie het nodig heeft.’

Image
Image
Image

Leerpleinen in de praktijk

Diverse leerkrachten hebben op meerdere scholen een kijkje mogen nemen waarbij ze werken met leerpleinen. Daar hebben ze gezien dat kinderen beter in hun vel zitten als ze op hun eigen niveau worden uitgedaagd en zich daardoor maximaal kunnen ontwikkelen. ‘Door bijvoorbeeld de hoeken vanuit de kleuterlokalen naar de leerpleinen te verplaatsen kunnen we deze veel breder inzetten. Groepsdoorbrekend onderwijs bevordert de samenwerking tussen kinderen. Alle leerkrachten worden betrokken bij deze overgang, zodat de doorgaande lijn vanaf groep 1 t/m groep 8 geborgd is.’

“De leerkracht doet ertoe!”

Betrokken ouders

Door de coronaperiode mochten ouders lang niet in de school komen. ‘Het persoonlijke contact met de ouders hebben we erg gemist, want die betrokkenheid is een pijler van ons onderwijs. Via nieuwsbrieven en video's houden we ouders dan ook goed op de hoogte van de ontwikkelingen rond ons mooie schoolgebouw. We zijn ook benieuwd naar hun meningen en feedback. Periodiek nemen we een oudertevredenheidspeiling af. Gelukkig is iedereen inmiddels weer welkom in de school. Sommige ouders zijn al bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe schoolbibliotheek. We kijken met veel plezier uit naar onze nieuwe plek.’