PCB De Wegwijzer,
waar ieder kind tot zijn recht komt

PCB De Wegwijzer,
waar ieder kind tot zijn recht komt

Een woord vooraf

'PCB De Wegwijzer, waar ieder kind tot zijn recht komt'

De basisschool is een belangrijke periode in het leven van uw kind. In de meeste gevallen wordt hij/zij acht volle jaren aan de school toevertrouwd. Een school kies je daarom met zorg. Kwaliteit van het onderwijs en een veilige leeromgeving spelen daarbij een grote rol.

Wij willen een school zijn die ervoor zorgt dat uw kind met plezier naar school gaat en dat uw zoon/dochter ook echt iets “leert”. Dit leren is niet alleen gericht op kennis, maar ook op sociale vaardigheden en creativiteit.

Nelson Mandela heeft ooit gezegd: ‘Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen.’ Natuurlijk zijn rekenen en taal daarin essentiële vakken; de opbrengsten op dit punt moeten op orde zijn. Maar we hebben goud in handen als we onze wezenlijke opdracht serieus nemen: kinderen helpen richting geven aan hun leven door het aanleren van (zelf)leiderschap. Wat een hoopvolle belofte dat we kinderen klaarstomen die bereid zijn verantwoordelijk te nemen voor zichzelf, de ander en onze wereld. Dat sluit naadloos aan bij onze Christelijke identiteit: met God als onze grootste Leider weten we ons gekend en geborgen om uit te groeien naar Zijn beeld.

We willen ook een school zijn waar kinderen en ouders meetellen. Wij vinden het belangrijk, dat u bij onze school betrokken bent. Een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten komt de ontwikkeling van uw kind ten goede. Op die manier kan uw kind zich bij ons volop ontwikkelen.

Als school zijn wij trots op ons logo. In het logo ziet u een wegwijzer van bovenaf. De groene stip is het middelpunt, de paal van de wegwijzer. Dit middelpunt staat voor ‘de basis’. PCB De Wegwijzer wil een school zijn waar het kind een stevige basis meekrijgt. Het uitgangspunt is het kind zo goed mogelijk te steunen zijn richting te zoeken/vinden. De witte vorm biedt denkbeeldig de ruimte voor kinderen om te onderzoeken en keuzes te maken op weg naar hun eigen gekozen richting. Samen maakt dit een zonnige vorm, want elk kind mag stralen!

Naast deze Online Editie sturen wij eens per twee weken, via het Ouderportaal, een nieuwsbrief, de Nieuwswijzer. Het Ouderportaal is trouwens een digitale applicatie waarbij we in een afgeschermde omgeving diverse berichten met ouders die aan de school verbonden zijn, delen.

Voor onze kleutergroepen hebben we een speciale Kleuterkrant. Dit boekje ontvangen de ouders van onze kleuters aan het begin van het schooljaar. Hierin staan alle belangrijke afspraken van deze groepen. Daarnaast kunt u alle informatie ook vinden op onze website: www.wegwijzerputten.nl

We hopen, dat u onze Online Editie met plezier zult lezen. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, komt u dan gerust langs! Wij geven u graag de benodigde informatie of uitleg!

Met hartelijke groet,
mede namens het team,

Image

Irma Blok-Brommeijer

Directeur De Wegwijzer