Samenwerken aan positief gedrag

Samenwerken aan positief gedrag

Kanjertraining

Samenwerken aan positief gedrag

Kinderen op De Wegwijzer voelen zich veilig en op hun gemak. Dat blijkt uit vragenlijsten die voortkomen vanuit de Kanjertraining. Deze training is gericht op het bevorderen van het onderling vertrouwen in de groepen. 'We hebben een fantastische school en geloven dat iedereen bijdraagt aan die goede sfeer,' vertelt een enthousiaste Thijs van Brummelen, intern begeleider en gedragscoördinator. 'Het gaat niet alleen om onderwijsresultaten, maar ook om een veilig en positief klimaat. Wij zetten alles op alles om onze kinderen te laten opgroeien tot mooie mensen.’

De basis is vertrouwen

De Wegwijzer maakt in alle groepen gebruik van Kanjertaal en Kanjergedrag. Het maakt kinderen bewust van hun gedrag en laat ze oefenen met nieuw gedrag. De leerkracht gebruikt hiervoor vier gekleurde Kanjerpetten. Aan de basis ligt de witte pet, die staat voor vertrouwen. De zwarte pet staat voor krachtig gedrag, de rode voor vrolijkheid en humor en de gele voor vriendelijkheid. De zwarte, rode of gele pet kan onder de witte pet gelegd worden. Zo wordt gedrag op een positieve manier gekleurd. Maar als de witte pet wegvalt, dan wordt de gekleurde pet je valkuil. Bij de kleuters gebruikt de leerkracht knieboeken en andere materialen voor de Kanjertraining. In elke klas hangen posters om het Kanjergedrag zichtbaar te maken. 

Image

Gouden weken

Elke dag verwelkomt de leerkracht de kinderen persoonlijk bij het klaslokaal. Tijdens de eerste weken van het schooljaar, de zogenaamde Gouden Weken, en na elke lange vakantie wordt extra aandacht besteed aan omgangsregels en positief gedrag. ‘Dat zijn waardevolle ijkpunten om te bouwen aan een positieve groepsdynamiek. Het is een een belangrijke voorwaarde om tot een goed leerklimaat te komen en voorkomt incidenten en pestgedrag. Want als je je niet fijn voelt, dan kom je ook niet tot leren.’

“We zijn een fantastische school waar we kinderen willen laten opgroeien tot mooie mensen”

Image

Kwetsbaar opstellen

Vertrouwen geven of ontvangen kan eng zijn. Leerkrachten op De Wegwijzer nemen vaak het voortouw bij de vertrouwensoefeningen van de Kanjertraining. Ze laten daarmee zien hoe je je kwetsbaar opstelt. Thijs geeft een voorbeeld van de feedbackoefening: 'Ik zit op een kruk en laat de leerlingen door middel van afstand aangeven hoe prettig ze zich voelen bij mij en waarom. Het is voor mij als leerkracht soms ook spannend, maar door dat te benoemen help je kinderen over de streep. Ze worden niet verplicht om mee te doen aan de opdrachten. maar omdat ze het mij zien doen wordt die drempel minder hoog. Dergelijke oefeningen versterken het groepsgevoel en dragen bij aan het positieve leerklimaat.’

Positieve feedback

Thijs werkt samen met de andere Kanjercoördinatoren van VPCO Putten. Samen werken ze aan ouderavonden en wisselen ze kennis uit. ‘Onlangs hebben we een oud-onderwijsinspecteur uitgenodigd voor een kritische analyse van onze school. Uit de resultaten blijkt dat De Wegwijzer een veilige en positieve plek biedt aan de leerlingen. De Kanjertraining beschikt ook over een meetsysteem. Periodiek worden er vragenlijsten afgenomen onder leerkrachten en leerlingen. De hoge Kanjerzorgscore wijst op een sociaal veilig pedagogisch klimaat en daar zijn we blij mee. We hebben het goed voor elkaar en werken hard om dat zo te houden!’

Image