De vereniging

Onze school maakt deel uit van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) te Putten.

Lees

Identiteit

PCB Hoef is een protestants-christelijke basisschool.

Lees

Onderwijsdoelen

PCB Hoef: een goede basis bouw je samen

Lees

Onderwijsresultaten

Onze school bewaakt systematisch de kwaliteit van haar onderwijs.

Lees

Onderwijskwaliteit

Aansluiten bij de onderwijsbehoefte van iedere leerling is een belangrijk uitgangspunt op Hoef.

Lees

Klachten en veiligheid

Voor VPCO Putten is het belangrijk dat iedereen zich gehoord en begrepen voelt.

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage om buitenschoolse activiteiten te bekostigen.

Lees

Leerplicht

Wij nodigen u van harte uit voor een oriënterend gesprek met de directeur.

Lees

Samenwerkingsverband

Met Samenwerkingsverband Zeeluwe onderhoudt VPCO Putten nauwe banden.

Lees