Vertrouwen is de basis

Vertrouwen is de basis

Kanjertraining

Vertrouwen is de basis

De Kanjertraining speelt een belangrijke rol in alle klassen van PCB Hoef. Deze training bevordert het onderling vertrouwen binnen elke groep. ‘Een kind kan pas leren als het zich veilig voelt op school’, vertelt Evelien Groeneveld, leerkracht en Kanjercoördinator. 'We leren onze kinderen omgaan met dingen die fijn zijn en dingen die juist niet fijn zijn. Ieder kind moet zich veilig voelen op school. De groepen ontdekken met de Kanjertraining dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor elkaars gedrag en de sfeer in de klas.'

Meer dan een les alleen

De Kanjertraining is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 'Die methode beperkt zich niet tot één lesje per week. De Kanjertraining is de hele week merkbaar in Kanjertaal en Kanjergedrag. De leerkrachten zijn hierin getraind en de kinderen weten dat er bepaald gedrag van hen wordt verwacht. PCB Hoef is een kleine school. Alle leerkrachten kennen alle kinderen en dat helpt bij het herkennen en bespreken van gedrag.’

Image

“Je bent een echte kanjer als je iets doet wat leuk is voor je jezelf, maar ook voor de ander.”

Image

Een echte kanjer

Evelien vertelt dat alle groepen weten wat het is om een kanjer te zijn. ‘Je bent een echte kanjer als je iets leuks doet voor jezelf, maar ook voor de ander. Dan wordt het vanzelf leuk voor de leerkracht en voor je ouders.' Elke klas is voorzien van een duidelijk zichtbare Kanjerposter. Deze poster laat met behulp van smileys zien hoe het werkt. 'Kanjergedrag staat aan de groene kant van de poster. Gedrag dat wel leuk is voor de leerling zelf, maar niet voor een ander staat aan de rode kant van de poster. Het doel is om met de hele klas aan de groene kant te blijven.’

Jezelf leren kennen door kleuren

De Kanjertraining maakt kinderen bewust van hun gedrag en laat ze oefenen met nieuw gedrag. De leerkracht gebruikt hiervoor vier gekleurde Kanjerpetten. Aan de basis ligt de witte pet van de tijger, die staat voor kanjergedrag en vertrouwen. De zwarte pet staat voor de pestvogel die pestgedrag laat zien. De rode pet staat voor de aap, de meeloper. En de gele pet staat voor het konijn, dat angstig is. De zwarte, rode of gele pet kan onder de witte pet gelegd worden. Zo wordt gedrag op een positieve manier gekleurd. Zwart gecombineerd met wit betekent dat je een goede leider bent, je bedenkt leuke activiteiten. Rood met wit betekent dat je leuke humor hebt. Geel gecombineerd met wit betekent dat je goed met de ander mee kunt voelen. Maar als de witte pet wegvalt, dan wordt de gekleurde pet je valkuil.

Image

Kanjerboeken en -vragenlijsten

De leerkrachten van PCB Hoef werken ook met Kanjerboeken. Evelien: ‘De boeken staan vol vertrouwensoefeningen en verhalen met herkenbare situaties. We gaan met elkaar in gesprek over deze situaties en wenselijk gedrag.' Periodiek worden er Kanjervragenlijsten afgenomen. Leerkrachten en leerlingen beantwoorden vragen over de sociale veiligheid op school. ‘Daaruit blijkt dat onze kinderen positief zijn over de prettige sfeer op PCB Hoef en dat ze zich veilig voelen. Met de Kanjertraining bouwen we verder op die basis.’