Onze kinderen worden
geliefd en gezien

Onze kinderen worden
geliefd en gezien

Een kleine christelijke school

Onze kinderen worden geliefd en gezien

‘We willen dat de kinderen Gods liefde leren kennen’, vertelt Maaike van Rumpt, sinds kort directeur van PCB Hoef. ‘Ouders kiezen bewust voor onze kleine en persoonlijke school. De leerkrachten kennen alle leerlingen. Die betrokkenheid zorgt ervoor dat we naar elkaar omzien. We hechten het grootste belang aan de relatie met elkaar en onze relatie met God.'

Elk kind is even waardevol

PCB Hoef is een open christelijke school. ‘Iedereen die zich bij ons thuis voelt is welkom. We verwachten van kinderen dat ze actief participeren. Van ouders vragen we betrokkenheid voor de manier waarop we als school onze christelijke identiteit vormgeven. Wederzijds respect is de belangrijkste boodschap. Elk kind is even waardevol en zo gaan we ook met elkaar om. We zorgen samen voor een klimaat waarin iedereen zich veilig en gezien voelt.’

Image

Lezen, bidden en zingen

'Elke week staan we een paar keer stil bij de bijbelverhalen', vertelt Maaike, 'en aan het einde van de week koppelen we die verhalen aan onze belevingswereld. Dat doen we bijvoorbeeld met een quiz, door te knutselen of met elkaar in gesprek te gaan. Samen bidden doen we elke dag.' De leerkracht speelt daarbij een belangrijke rol, maar tijdens een kringgebed mogen de kinderen zelf actief bijdragen. De persoonlijke relatie met elkaar en met God staat dan centraal. Maaike: ‘We weten wat onze kinderen bezighoudt en vragen daarvoor aandacht in het gebed. Ze mogen weten dat God hen hoort.’ Daarnaast wordt er vrolijk samen gezongen. ‘We kiezen voor eigentijdse liedjes. Via YouTube leren de kinderen soms pasjes of bewegingen bij de muziek. Ze maken het zo extra feestelijk.'

Image

Samen beleven we ons geloof

Op de PCB Hoef is elke leerkracht een identiteitsdrager. Identiteitsdragers kiezen bewust voor christelijk onderwijs en vervullen daarbij een voorbeeldrol voor de kinderen. ‘Onze identiteit blijft ook onderling een actief onderwerp van gesprek. We beleven ons geloof immers samen, dus dat vraagt respect en ruimte voor elkaars opvattingen. Op maandagmorgen openen we als team de week met een gebed of christelijk gedicht en persoonlijke aandacht voor elkaar.’

“Alle leerkrachten kennen en zien alle kinderen van de school”

Ouders zijn betrokken

Kerst en Pasen worden uitgebreid gevierd op school of in de kerk. ‘Alle ouders zijn van harte welkom om de feesten met ons mee te vieren. Soms kiezen we voor aparte vieringen voor de boven- en onderbouw. We willen dat de activiteiten goed aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Biddag en dankdag worden in de klassen ook onder de aandacht gebracht.' De school organiseert elk jaar in samenwerking met de kerk een Bijbelse themaweek. Deze week wordt afgesloten met een samenkomst in één van de kerken. Aan het eind van groep 8 kiezen kinderen samen met hun ouders een bijbel uit. Deze krijgen ze mee bij het verlaten van de school. Maaike: 'Naast kennis en vaardigheden nemen ze ook Jezus' boodschap van vriendschap, samenwerking, verantwoordelijkheid en openheid met zich mee.'